MED RESERVATION FÖR SLUTFÖRSÄLJNING

 

Ett flak ägg, 30 stycken, från välmående, ostressade och frigående höns.

Kan även köpas i 15-pack

 

Under vår, sommar och höst agerar våra höns jordförbättrare ute på åkermarken. Vi rotationsbetar alla våra djur. Detta för att ge dem bästa möjliga beteskvalitet men framförallt för att djuren på så vis på ganska kort tid kan vitalisera markerna märkbart i form av ökad biomassa, ökad mullhalt och bättre infiltration. 

 

Damerna och deras tuppar bor i ett mobilt hönshus och följer tätt efter korna och fåren i rotationsmönstret. Hönsens näringsrika gödsel och outtröttliga sprättande utgör ett utmärkt komplement till idisslarnas inverkan på marken. 

 

Under vintern bor de i hönshusen i ladorna och har fri tillgång till frigång.

 

 

Ägg från gården

150,00 krPris