evenemang

Nya evenemang kommer 2022

 

hitta hit

Adress:

Näckenbäck 8

774 99 By Kyrkby

 

boende

Falkuddens Camping ligger på cykelavstånd och hyr ut små stugor och cykel.

Getgården ligger ca 6 km från gården och hyr ut ett hus via airbnb.

Vi är ca 25 min från både Sala och Avesta och där finns några hotell.

 

jordbruket

EU-logo-jordbruksfonden-farg.jpg

Att ha hand om en bit mark är otroligt meningsfullt och ett viktigt arbete. Vi tror att en omställning till regenerativa principer inom jordbruk är en nyckel till en rimlig framtid för våra efterlevande.

 

Biologisk mångfald i form av djur- och växtslag, rikt mikroliv, slutna näringskretslopp och betesbaserad djurhållning är grunden i hur vi strävar efter att förvalta vår gård och mark. 

 

Vi har ca 60 hektar mark varav den större delen är åkermark med ängslika vallar, betesvallar och kulturspannmål i perenna bottengrödor. Vi odlar grönsaker för egenförsörjning och säljer ibland överskottet till grannar eller folk som far förbi.

Här på gården finns fjällkor, Helsingefår och strax över 100 hönor. Vi har under det senaste året investerat i rovdjurstängsel på vår betesmark för att på så sätt kunna säkra en långsiktighet i vår ambition om att förbättra markens jordstruktur genom rotationsbete. För detta projekt har vi haft glädjen att få motta stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

 
boots_stretch.gif

musik

Amason

Amanda Bergman

Petter Sebastian

Frankfurt

 
 

shop

kontakt

  • Black Instagram Icon

Tack för ditt meddelande!