evenemang

coronapolicy

Med anledning av utbrottet av Covid-19 förstår vi om det kan uppfattas som osäkert gå på konsert. Vi gör allt för att du ska känna dig trygg i valet att besöka oss och följer folkhälsomyndighetens råd för att säkerställa att du som gäst har en så säker upplevelse hos oss som möjligt.

 

hitta hit

Adress:

Näckenbäck 8

774 99 By Kyrkby

 

boende

Falkuddens Camping ligger på cykelavstånd och hyr ut små stugor och cykel.

Getgården ligger ca 6 km från gården och hyr ut ett hus via airbnb.

Vi är ca 25 min från både Sala och Avesta och där finns några hotell.

 

jordbruket

Att ha hand om en bit mark är otroligt meningsfullt och ett viktigt arbete. Vi är övertygade om att en omställning till ett regenerativt jordbruk är nyckeln till en rimlig framtid för våra efterlevande.

 

Biologisk mångfald i form av djur- och växtslag, rikt mikroliv, slutna näringskretslopp och betesbaserad djurhållning är grunden i hur vi strävar efter att förvalta vår gård och mark. 

 

Vi har ca 60 hektar mark varav den större delen är åkermark med ängslika vallar, betesvallar och kulturspannmål. Vi odlar grönsaker för egenförsörjning och säljer ibland överskottet till grannar eller folk som far förbi.

 
boots_stretch.gif

musik

Amason

Amanda Bergman

Petter Sebastian

Frankfurt

 
 

shop